Nova ‘exposició de l’artista Rosa Mª Amorós

 Fins al mes d’agost podrà visitar la nova exposició de l’artista Rosa M º Amorós. Diferents moments. Diferents pensaments. Diverses pintures. Diverses Mirades. Sóc mare. Potser això genera un sentiment encara més profund cap als nens. Ells, els més desvalguts en qualsevol conflicte. Ells, els que més inquietud tenen en aprendre. Ells, que sense demanar-los…

Nova exposició a carrec de Rosa mº Amorós

Fins el mes d’agost podreu visitar la nova exposició de l’artista Rosa Mº Amorós. Diferents moments. Diferents pensaments. Diverses pintures. Diverses Mirades.     Sóc mare. Potser aixó genera un sentiment encara més profund vers els infants. Ells, els més desvalguts en quansevol conflicte. Ells, els que més neguit tenen en aprendre. Ells, que sense…